โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร ปี 2559

preview

โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร ปี 2559

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอาจสามารถวิทยา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร และในการจัดโครงการฝีกอบรมขึ้นในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สถานีตำรวจภูธรอำเภออาจสามารถ สถานที่ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนอาจสามารถวิทยา และโรงเรียนโพนเมือง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 100 คน