โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมกำจัดผักตบชวา หนองสิม หนองสนม ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

preview

ร่วมกำจัดผักตบชวา หนองสิม หนองสนม ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ ร่วมกำจัดผักตบชวา หนองสิม หนองสนม ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด