โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมกิจกรรม"โครงการจิตอาสาประชาร่วมใจกำจัดผักตบชวา บริเวณบึงเกลือ อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

preview

ร่วมกิจกรรม"โครงการจิตอาสาประชาร่วมใจกำจัดผักตบชวา บริเวณบึงเกลือ อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม"โครงการจิตอาสาประชาร่วมใจกำจัดผักตบชวา บริเวณบึงเกลือ อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด