โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

preview

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

 รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์  เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนายทองพูน แซงนิตย์  เป็นเงินจำนวน 23,425 บาท และข้าวสารอาหารแห้ง   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ บ้านหนองบัว  ม.9 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนางสิรีนาถ  เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต.นิเวศน์ ร่วมมอบในครั้งนี้