โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

preview

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด  นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนางสาวทองผา  พลภูเมือง บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด  เป็นเงิน 12,550 บาท  และนายเทียน  บรรดร บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เป็นเงิน 15,550  บาท  รวมเป็นเงิน 28,100 บาท  โดยมีนายอนิวรรติ์  วรเชษฐ  ส.อบจ เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน และนายคำสี  สืบเมืองซ้าย ส.อบจ.เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน พร้อมด้วยนายบุญทัน หัสกัญญา กำนันตำบลศรีโคตร นายนิพล  บุญวงศ์ษา นายก อบต.ศรีโคตร ดร.ชลเฉลิม  สาระมาน ปลัด อบต.ศรีโคตร ร่วมมอบเงินในครั้งนี้ด้วย