โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

preview

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วยนายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด ส.ต.อ.ทักษิณ  พลเยี่ยม ผอ.กองป้องกันฯ  เจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมอบนายบุญธรรม  ราชรี ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  เป็นเงิน 19,000 บาท