โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

อบจ.ร้อยเอ็ดสนับสนุนกรวยจราจร จำนวน 100 อัน แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในกิจกรรมคุมเข้มการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

preview

อบจ.ร้อยเอ็ดสนับสนุนกรวยจราจร จำนวน 100 อัน แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในกิจกรรมคุมเข้มการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นายมังกร  ยนต์ตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ ส.ต.อ.ทักษิณ  พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนมอบกรายจราจร  จำนวน  100  อัน แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในกิจกรรมคุมเข้มการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560  เพื่อบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการดำเนินงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง