โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

มทบ.27 ตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) ของหน่วย โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณสนามบินและหอบังคับการบินที่ 6 (กองร้อยบินกองพลทหารราบที่ 6 เดิม)

preview

มทบ.27 ตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) ของหน่วย โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณสนามบินและหอบังคับการบินที่ 6 (กองร้อยบินกองพลทหารราบที่ 6 เดิม)

เมื่อวันที่ วันที่ 31 พ.ค.2560 มทบ.27 ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) ของหน่วยโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณสนามบินและหอบังคับการบินที่ 6 (กองร้อยบินกองพลทหารราบที่ 6 เดิม) ในเวลา 10.30 น. พลตรี ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27/ผอ.ศบภ.มทบ.27 เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกอบจ.ร้อยเอ็ด และสำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมตรวจความพร้อม พลตรี ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27/ผอ.ศบภ.มทบ.27 กล่าวว่ากองทัพภาคที่ 2 เป็นศูนย์บรรเทาสาธารณสุขของ มทบ.27 ที่ดูแลทั้ง 2 จังหวัดคือ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร ในศูนย์ของจังหวัดจะมี 4 แผนหลัก คือ แผนอพยพ แผนบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งในส่วนของวันนี้จะเป็นลักษณะแบบบูรณาการหรือประชารัฐ เพราะประชาชนราษฏรเป็นเจ้าของพื้นที่ และผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากภัยที่จะเกิดขึ้นคือประชาชน จึงร่วมเป็นประชารัฐบูรณาการทำให้เกิดภาพเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภาพใหญ่ของจังหวัดโดยมีทุกภาคส่วนร่วมมือกัน วันนี้ถือเป็นการซ้อมใหญ่ ตามแผนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นแผนหลักกับแผนของทหารที่ได้รับตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา พร้อมความร่วมมือของจากทุกภาคส่วน จากที่รัฐบาลระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล จึงจำเป็นต้องมีการซ้อม เพราะอุปกรณ์ที่จะใช้ ถ้าไม่ฝึกซ้อมหรือเตรียมไม่ดี จะเกิดปัญหาเกิดเมื่อถึงเวลาเข้าไปในพื้นที่ พันเอก อภิชาติ นิตุธร หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวรายงาน ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัด จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 2 จึงให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ประจำพื้นที่ เตรียมความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัยได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากหน่วยเหนือ โดยมีหน่วยงานส่วนราชการ นำเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเข้าร่วมการตรวจ ประกอบด้วย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด มูลนิธิกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ด และสมาคมนครสาเกตกุศลสงเคราะห์