โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

preview

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2560  ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 และในวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 3  มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย  ไวนิยมพงษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร    ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงขวัญ สถานที่ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 100 คน