โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2560

preview

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารภัย  สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยภัยแล้ง  ประจำปี 2560

1.สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว  สูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรทำนาปรัง  อบต.ม่วงลาด  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 2 เครื่อง พื้นที่หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 เนื้อที่ทำนารวม 1,000 ไร่

2. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรทำนาปรัง  ตำบลบึงเกลือ  อำเภอเสลภูมิ  จำนวน 4 เครื่อง  พื้นที่หมู่ที่ 2 จำนวน 2,000 ไร่

3. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรทำนาปรัง  ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 เครื่อง เนื้อที่ 300 ไร่ บ้านมะเหลื่อม  ตำบลหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด