โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวกิจกรรมรูปภาพ กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลดงสิงห์ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลดงสิงห์ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลโนนสว่าง ตำบลดงครั่งใหญ่ ตำบลป่าม่วง ตำบลสิงห์โคก ตำบลน้ำอ้อม ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลโนนสว่าง ตำบลดงครั่งใหญ่ ตำบลป่าม่วง ตำบลสิงห์โคก ตำบลน้ำอ้อม ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ ตำบลป่าสังข์ ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักรพิมาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ ตำบลป่าสังข์ ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักรพิมาน
โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัย รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัย รุ่นที่ 3 อบรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และวันที่ 25 มิถุนายน 2560 สอบข้อเขียน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ออกปฏิบัติการสูบน้ำจากลำน้ำสาธารณะ (หนองสนม) บ้านอุ่มเม่า ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ออกปฏิบัติการสูบน้ำจากลำน้ำสาธารณะ (หนองสนม) บ้านอุ่มเม่า ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการขอการสนับสนุนจาก อบต.เหล่าหลวง เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ ความลึกของน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร ในพื้นที่เต็มไปด้วยผักตบชวา วัตถุประสงค์เพื่อทำการสูบน้ำออกจากลำน้ำสาธารณะและทำการปรับปรุงขุดลอกให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน คาดว่าจะใช้เวลาในการสูบน้ำจำนวน 5 วัน โดยมี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์รวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่อ “มหกรรมร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ”เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์รวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่อ “มหกรรมร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ”เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 และในวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
มทบ.27 ตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) ของหน่วย โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณสนามบินและหอบังคับการบินที่ 6 (กองร้อยบินกองพลทหารราบที่ 6 เดิม)
เมื่อวันที่ วันที่ 31 พ.ค.2560 มทบ.27 ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) ของหน่วยโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณสนามบินและหอบังคับการบินที่ 6 (กองร้อยบินกองพลทหารราบที่ 6 เดิม) ในเวลา 10.30 น. พลตรี ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27/ผอ.ศบภ.มทบ.27 เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกอบจ.ร้อยเอ็ด และสำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
อบจ.ร้อยเอ็ด โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
อบจ.ร้อยเอ็ด โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
อบจ.ร้อยเอ็ดสนับสนุนกรวยจราจร จำนวน 100 อัน แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในกิจกรรมคุมเข้มการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
อบจ.ร้อยเอ็ดสนับสนุนกรวยจราจร จำนวน 100 อัน แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในกิจกรรมคุมเข้มการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วยนายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด ส.ต.อ.ทักษิณ พลเยี่ยม ผอ.กองป้องกันฯ เจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมอบนายบุญธรรม ราชรี ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เป็นเงิน 19,000 บาท
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยมอบเงิน จำนวน 2 ราย 1. นายเลื่อน พูลภูงา บ้านเลขที่ 43 บ้านโพนนางาม หมู่ที่ 14 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด เป็นเงิน 11,000 บาท 2.นายอุดม เจริญพันธ์ บ้านเลขที่ 85 บ้านโพนนางาม หมู่ที่ 14 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนางสาวทองผา พลภูเมืองและนายเทียน บรรดร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนายทองพูน แซงนิตย์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม เวลา 14.00 น.
ร่วมกิจกรรม"โครงการจิตอาสาประชาร่วมใจกำจัดผักตบชวา บริเวณบึงเกลือ อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม"โครงการจิตอาสาประชาร่วมใจกำจัดผักตบชวา บริเวณบึงเกลือ อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมกำจัดผักตบชวา หนองสิม หนองสนม ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ ร่วมกำจัดผักตบชวา หนองสิม หนองสนม ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อบจ.ร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำผันน้ำจากลำน้ำชีเข้ามากักเก็บไว้ในบึงข้างวัดบ้านหนองแก่ง ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 18 ไร่ ลึก 4 เมตร ปริมาตร 115,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง
อบจ.ร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำผันน้ำจากลำน้ำชีเข้ามากักเก็บไว้ในบึงข้างวัดบ้านหนองแก่ง ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 18 ไร่ ลึก 4 เมตร ปริมาตร 115,200 ลูกบาศก์เมตร ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร ปี 2559
เมื่อวันที่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร โดยมีนางสาวจุฬาลักษณ์ นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภา เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ร่วมเปิดงาน ในการจัดโครงการฝีกอบรมขึ้น ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งเขาหลวง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ
โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร ปี 2559
อบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอาจสามารถวิทยา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
มื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร โดยมีนายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเปิดงาน ในการจัดโครงการฝีกอบรมขึ้น ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสรวง สถานที่ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
อบจ.ร้อยเอ็ดให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายบุญร่วม มงคลแก่นทราย จำนวนเงิน 33,000 บาท
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน อบจ.ร้อยเอ็ดให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายบุญร่วม มงคลแก่นทราย จำนวนเงิน 33,000 บาท
ฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปภัมป์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจร วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปภัมป์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบถุงยั้งชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 33 ราย ณ เทศบาลตำบลปอภาร อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
มอบถุงยั้งชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 30 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
นายมังกร ยนต์ตระกูล นายก อบจ.มอบถุงยั้งชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้มอบถุงยั้งชีพให้แก่ราษฎรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อยในพื้นที่ จำนวน 30 ราย
มอบถุงยั้งชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำนวน 46 ราย
นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบถุงยั้งชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำนวน 46 ราย
โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ 4
มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน และอำเภอปทุมรัตต์
นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน และอำเภอปทุมรัตต์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำเสื้อกันหนาวมอบให้ราษฎรเขตพื้นที่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จำนวน 600 ตัว โดยมีนายคำสี สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดอ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ
เสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอหนองพอกและโพนทอง
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอหนองพอกและโพนทอง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำเสื้อกันหนาวมอบให้ราษฎรเขตพื้นที่ อำเภอหนองพอก จำนวน 1,200 ตัว โดยมีนางสาวดารณี ศรีดารา นายวันชนะ สุจารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอกร่วมในครั้งนี้ เวลา 14.00 น.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอโพนทอง จำนวน 600 ตัว
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
นายก อบจ.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร
นายมังกร ยนต์ตระกูล นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอโพนทราย
เมื่อวันที่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอโพนทราย
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
นายก อบจ.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับนางสังวาล ปัตถาทุม ราษฎรบ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 15 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเงิน 33,000 บาท ซึ่งได้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง
เงินเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๑ ราย
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายทัศนัย ไวนิยมพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๑ ราย รายนายบุญจันทร์ โมคภา ราษฎรบ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐ บาท
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ ราย
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ ราย
ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน/สองข้างทาง/บริเวณทางแยกทั้ง ๘ แห่ง
ด้วยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติที่ประชุมขอให้โอนภารกิจในการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน/สองข้างทาง/บริเวณทางแยกทั้ง ๘ แห่ง ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๒ ตอนถนนแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ-ด้านใต้) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะ รักษาความสะอาดบริเวณเกาะกลางถนนทางแยก ทั้ง ๘ แห่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข "
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" การดำเนินกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น.
นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ
วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีนายวิชิต ประราศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอสุวรรณภูมิ นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบเสื้อกันหนาวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง จำนวน 900 ตัว ให้กั
รองนายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอพนมไพร
วันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร โดยมีนายธนะพล โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพรและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบเสื้อกันหนาวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง จำนวน 900 ตัว
นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัยและอำเภอทุ่งเขาหลวง
วันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ วัดบ้านท่าเสียว ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย โดยมีนายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพธิ์ชัย นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังวหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบเสื้อกันหนาวในครั้งนี้
นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอโพนทอง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอโพนทอง โดยมีนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกิติศักดิ์ เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทอง นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบเสื้อกันหนาวในค
รองนายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอเมยวดี
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอเมยวดี โดยมีนายสมยศ ถนัดค้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเมยวดี โดยนางสิรินาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอเมยวดี จำนวน 900 ตัวโดยมีนางเกื้อจิตร จุรีมาศ สมาชิกสภาองค์การ
นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอ งค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวจุฑาพร เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบเสื้อกันหนาวในครั้งนี้ จำนวน 900 ตัว
นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางจุรีพร เอื้อไพรจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหาร
นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย
นายก อบจ.มอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย โดยมีนางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบุญเลิศ อุดหนุน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายศราวุธ คงเพชร เลานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ