เรื่อง ::นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ได้มีการออกเยี่ยมบ้านคนพิการในเขตเทศบาลตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดูทั้งหมด  
  รายละเอียด : 14 ธ.ค. 2559 11:21:23
             วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออก เยี่ยมบ้านพักคนพิการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด มีการปรับปรุงสภาพบ้านให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับความสะดวกสบาย จำนวน 5 หลัง ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีนายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัด อบจ. ร้อยเอ็ด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบในครั้งนี้
   
  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : saraban@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป