กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : กิจกรรมมอบบ้านคนพิการ ผู้สููงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 ก.พ 2566 เวลา 10.30 น. ท่านเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มอบบ้านคนพิการที่ได้รับงบประมาณในการปรับสภาพห้องน้ำ ทางลาด ปรับพื้นบ้าน จากกองทุนฟื้นฟู ได้รับเกียรติจาก นายแทนรัฐ สุจารี ส.อบจ. เขต 2 อ.หนองพอก นางสาวดาราณี ศรีดารา ส.อบจ. เขต 1 อ.หนองพอก และท่านนายก อบต. โคกสว่าง และผู้บริหาร อบต. โคกสว่าง อ.หนองพอก มอบบ้าน จำนวน 2 หลัง ร่วมกับผู้นำชุมชน และคณะ อสม. ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

View 000162