ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย กองป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นายสุราช เเวงอุ้ย นายเเทนรัฐ สุจารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและเป็น การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในเบื้องต้น เเละให้กำลังใจกับพี่น้องชาวบ้าน จำนวน 114ถุง ร่วมด้วยนายสุพจน์ ไชย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลโคกกกม่วง

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000364