ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุวัฒน์ ปัตตัพัฒน์ เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมประชุมชี้

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุวัฒน์ ปัตตัพัฒน์ เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 วุฒิสภา ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 08 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

View 000265