โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
...

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชการดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

Email: saraban@pao-roiet.go.th

โทรศัพท์


043-511-055

โทรสาร


043-511-055