:: Hotnews

กรอกข้อมูลที่ต้องการ ค้นหา
Card image cap

ผลการรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานบริหาร


ผลการรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานบริหาร ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร


ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งงานผู้บริหาร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งงานผู้บริหาร

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอน ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร


ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ดูรายละเอียด