:: รายงานผลการดำเนินการ

กรอกข้อมูลที่ต้องการ ค้นหา
Card image cap

สรุปผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 5 ด้าน


สรุปผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 5 ด้าน

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน ไตรมาสที่ 3


รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน ไตรมาสที่ 3 งวดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่่ 30 มิถุนายน 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน


ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ อบจ .ประจำปี พ.ศ.2564


รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ อบจ .ประจำปี พ.ศ.2564

ดูรายละเอียด
1