:: แผนการจัดหาพัสดุ

กรอกข้อมูลที่ต้องการ ค้นหา
Card image cap

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (14 พ.ย.2565)


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (14 พ.ย.2565)

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)

ดูรายละเอียด
Card image cap

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 สขร.1


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 สขร.1

ดูรายละเอียด
Card image cap

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next