:: แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ

กรอกข้อมูลที่ต้องการ ค้นหา
Card image cap

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียด
Card image cap

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to energy (WTE)


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ "โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไ

ดูรายละเอียด
Card image cap

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ดูรายละเอียด
Card image cap

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 -2564) และประกาศขยายกรอบระยะเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 -2564) และประกาศขยายกรอบระยะเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (

ดูรายละเอียด
1 2 3 4 Next