:: กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นฯ

กรอกข้อมูลที่ต้องการ ค้นหา
Card image cap

แบบฟอร์มคำขอในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง


ขั้นตอนการให้บริการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และแบบฟอร์มคำขอการปรับสภาพแวด

ดูรายละเอียด
Card image cap

ขอเชิญประชุม


กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญนักกายภาพบำบัด ทั้ง 20 อำเภอ และผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการฟื้นฟ

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง กองทุนฯ


ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง กองทุนฯ ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf

ดูรายละเอียด
Card image cap

เอกสารประกวดราคาซื้อกายอุปกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม เลขที่1/2562


เอกสารประกวดราคาซื้อกายอุปกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม เลขที่1/2562

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อกายอุปกรณ์คนพิการด้านการเคลื่อนไหวจังหวัดร้อยเอ็ดปี2562


ประกวดราคาโครงการจัดซื้อกายอุปกรณ์คนพิการด้านการเคลื่อนไหวจังหวัดร้อยเอ็ดปี2562

ดูรายละเอียด
Card image cap

การติดตามการดำเนินงานศูนย์มีสุขโดยคณะคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด


การดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาคีเครือข่ายกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจัง

ดูรายละเอียด
1 2 3 Next