:: ข้อมูลบริการ

Card image cap

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ดูรายละเอียด
Card image cap

การให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง


การให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

ดูรายละเอียด
Card image cap

การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด
Card image cap

ข้อมูลสถิติการให้บริการรับชําระภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


ข้อมูลสถิติการให้บริการรับชําระภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด
Card image cap

สถิติการให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


สถิติการให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด
Card image cap

สถิติผู้เข้าใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


สถิติผู้เข้าใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด
1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป