:: แผนการจัดหาพัสดุ

Card image cap

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (14 พ.ย.2565)


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (14 พ.ย.2565)

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)

ดูรายละเอียด
Card image cap

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 สขร.1


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 สขร.1

ดูรายละเอียด
Card image cap

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565


รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำไตรมาสที่่ 4


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำไตรมาสที่่ 4/2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ฉบับที่ 287/2565)


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ฉบับที่ 287/2565)

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565


รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับที่ 258/2565


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับที่ 258/2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำไตรมาสที่ 3


ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของข้อตกลงเป้นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุ

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดูรายละเอียด
1 2 3 Next
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป