:: แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ

Card image cap

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียด
Card image cap

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to energy (WTE)


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ "โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไ

ดูรายละเอียด
Card image cap

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ดูรายละเอียด
Card image cap

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 -2564) และประกาศขยายกรอบระยะเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 -2564) และประกาศขยายกรอบระยะเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (

ดูรายละเอียด
Card image cap

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ. 2561 - 2565


แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ. 2561 - 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ดูรายละเอียด
Card image cap

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด
Card image cap

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีง

ดูรายละเอียด
Card image cap

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

ดูรายละเอียด
Card image cap

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ประกาศขยายกรอบระยะเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี

ดูรายละเอียด
Card image cap

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดูรายละเอียด
Card image cap

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด
Card image cap

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 อบจ.ร้อยเอ็ด


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 อบจ.ร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด
Card image cap

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ดูรายละเอียด
1 2 Next
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป