เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประชุมสภา อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000020)
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยฝ่ายบริหารนำโดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมปร
 
  วันที่ : 15 ต.ค. 2562 20:19:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    อ่าน (000006)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายคม กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อ
 
  วันที่ : 14 ต.ค. 2562 23:10:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    อ่าน (000005)
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพร
 
  วันที่ : 14 ต.ค. 2562 23:06:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    อ่าน (000008)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. นายคม กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลา
 
  วันที่ : 14 ต.ค. 2562 23:03:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสา?ทำความดีด้วยหัวใจ?เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    อ่าน (000006)
จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสา?ทำความดีด้วยหัวใจ?เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่13 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานนำจิตอาสา ?เราทำความดีด้วยหัวใจ? นำจิตอาสาลอกผักตบ
 
  วันที่ : 14 ต.ค. 2562 22:59:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นำศิลปินดารามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย    อ่าน (000019)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นำศิลปินดารามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 5 ตุลาคม 2562 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ
 
  วันที่ : 05 ต.ค. 2562 21:40:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กองช่างนำเครื่องจักรซ่อมถนนในเขตพื้นที่ อ.โพนทอง    อ่าน (000017)
กองช่างนำเครื่องจักรซ่อมถนนในเขตพื้นที่ อ.โพนทอง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยช่วงบะเค-หนองขอนแก่น ต.คำนาดี
 
  วันที่ : 04 ต.ค. 2562 15:42:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่    อ่าน (000012)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหน่อม ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ อำเภอทุ่งเขาหลวงทุกตำบล วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่
 
  วันที่ : 02 ต.ค. 2562 11:59:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย    อ่าน (000023)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคร้อยเอ็ด นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็
 
  วันที่ : 19 ก.ย. 2562 10:35:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง    อ่าน (000016)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจังหาร อำเภออาจสามารถ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์ก
 
  วันที่ : 17 ก.ย. 2562 21:12:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนากิจกรรมทำบุญตักบาตร    อ่าน (000018)
วันที่ 17 กันยายน 2562 โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนากิจกรรมทำบุญตักบาตร เวลา 06.30 น.ณ หน้าสำนักงาน อบจ.ร้อยเอ็ดโดยกองการศึกษาศษสนาและวัฒนธรรม โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม
 
  วันที่ : 17 ก.ย. 2562 09:11:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000020)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายคม กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางจิตรา คงเพชร ประธานสภาอง
 
  วันที่ : 13 ก.ย. 2562 08:59:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ครัว อบจ.ร้อยเอ็ด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    อ่าน (000020)
ครัว อบจ.ร้อยเอ็ด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
  วันที่ : 10 ก.ย. 2562 08:42:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    อ่าน (000026)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ 1. วัดบ้านเหล่างิ้ว อำ
 
  วันที่ : 10 ก.ย. 2562 08:40:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000028)
นายมังกร ยนต์ตระกูล นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งกลางวันและกลางคืน หลังจากที่ได้ออกตรวจสภาพพื้นที่ยุโพดุลทำน้ำท่วมหนักในจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้ทำการซ่อมถนน ซ่อมสะพาน และถนนที่ชำรุดเพื่อใ
 
  วันที่ : 06 ก.ย. 2562 09:58:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป