เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561    อ่าน (000002)  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีนางจิตรา คงเพชร ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม
 
  วันที่ : 16 มี.ค. 2561 10:42:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังห
 
  วันที่ : 16 มี.ค. 2561 10:39:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการสนับสนุนโครงการกีฬา    อ่าน (000006)  
อบจ.ร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการสนับสนุนโครงการกีฬา และนันทนาการเพื่อส่ง เสริมคุณภาพชีวิต____________"กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อมวลชน 4.0" ณ ลานสาเกตนคร ร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการและประชาในจังหวัดร้อยเอ็ด มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
 
  วันที่ : 15 มี.ค. 2561 10:56:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กองช่างนำเครื่องจักรปรับเกรดถนนในพื้นที่ เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย    อ่าน (000002)  
กองช่างนำเครื่องจักรปรับเกรดถนนในพื้นที่ ในโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดจังร้อยเอ็ด เพื่อการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
 
  วันที่ : 15 มี.ค. 2561 10:39:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน เทศบาลตำบลโพนทราย    อ่าน (000000)  
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดจังร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประไพร ศรีสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอโพนทร
 
  วันที่ : 15 มี.ค. 2561 10:27:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเสลภูมิครั้งที่ 19    อ่าน (000014)  
ปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเสลภูมิครั้งที่ 19 หนองหลวงเกมส์ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปิดการแข่งขันกีฬา หนองหลวงเกมส์ ณ เทศบาลตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 12 มี.ค. 2561 10:55:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)  
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดจังร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายเฉลิมศักดิ์ แสนปาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองฮี นางสิรีนาถ เกิดเหมา
 
  วันที่ : 10 มี.ค. 2561 14:36:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กิจกรรมงานมหาทานบารมี บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี2561    อ่าน (000026)
กิจกรรมงานมหาทานบารมี "บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 รมต.กระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ ชมขบวนแห่ตำนานพระเวสสันดร 13 กัณฑ์ อิ่มบุญกับข้าวปุ้นในสวน พร้อมฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ภายในวันเดียว เมื่อเวลา 0
 
  วันที่ : 05 มี.ค. 2561 11:24:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายก อบจ.บวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561    อ่าน (000013)
วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธี บวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ณ ลานหน้าพระพุทธโคดม เกาะกลางบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 02 มี.ค. 2561 10:46:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีบวงสรวงพระพุทโธดม ที่ เกาะกลางบึงพลาญชัย งานบุญผะเหวด 2561    อ่าน (000009)
เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 1 มีนาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทโธดม ที่ เกาะกลางบึงพลาญชัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นพระพุทธรูปยืนประดิษฐาน ณ เกาะกลางบึงพลาญชัย เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน เพื่อขอความเป็นสิริมงคล การดำเนินงานให้ราบรื่น ในการจัดง
 
  วันที่ : 02 มี.ค. 2561 09:46:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายก อบจ.เปิดงานนมัสการพระธาตุพระอรหันต์โมกคัลลาน์    อ่าน (000008)
รองนายก อบจ.เปิดงานนมัสการพระธาตุพระอรหันต์โมกคัลลาน์ อำเภอสุวรรณภูมิ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดกลาง อำเภอสุวรรณภูมิ นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุพระอรหันต์โมกคัลลาน์ อำภอสุวรรณภูมิ โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหว
 
  วันที่ : 02 มี.ค. 2561 09:41:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จังหวัดร้อยเอ็ด ทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ยุวชน แอร์เอเชีย" อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27    อ่าน (000010)
จังหวัดร้อยเอ็ด ทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ยุวชน แอร์เอเชีย" อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีสวนกุหลาบวิทยาลัย-อัสสัมชัญ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชีย เมื่อเวลา 16.00 น นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราช
 
  วันที่ : 26 ก.พ. 2561 16:01:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561    อ่าน (000031)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางจิตรา คงเพชร ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช
 
  วันที่ : 19 ก.พ. 2561 17:18:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จังหวัดร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ยุวชน แอร์เอเชีย"    อ่าน (000014)
จังหวัดร้อยเอ็ด ทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ยุวชน แอร์เอเชีย" อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อเวลา 10.00 น. วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเลิศบุ
 
  วันที่ : 19 ก.พ. 2561 10:08:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ    อ่าน (000041)
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00 ณ วัดใต้ตาเณร ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายจำรัส มูลรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอสุวรรณภูมิ นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค
 
  วันที่ : 24 ม.ค. 2561 17:50:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป