เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุอรหันต์โมคคัลลาน์    อ่าน (000001)  
เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 เวลา 10.19 น. นายเอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุอรหันต์โมคคัลลาน์ พร้อมด้วย ดร.รัชนี พลซื่อ อดีตนายก อบจ.ร้อยเอ็ด อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด นายเอกรัฐ พลซื่อ เลขานุการส่วนตัวนายก อบจ.ร้อยเอ็ด สจ.เจษฎา แสนบุญมี สจ.ภัทรพล ศรีประสาร ณ วัด
 
  วันที่ : 25 ก.พ. 2564 17:24:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายเอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการ อบจ.    อ่าน (000039)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด อบจ. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการทำงานตามนโยบายผู้บริหารชุดใหม่โดยมุ่งเน้นการสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลักและการบริการสาธารณ
 
  วันที่ : 18 ก.พ. 2564 10:52:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564    อ่าน (000010)
นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ. และกองสาธารณสุข ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นจำนวนเงิน 2000 บาท ณ หอประชุมพระราชธรรมานุวัตร มหาวิทยาลัย
 
  วันที่ : 16 ก.พ. 2564 15:36:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.มอบเกียรติบัตรบุคลากรต้นแบบ อบจ.    อ่าน (000022)
15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2564 1. กลุ่มข้าราชการ ได้แก่
 
  วันที่ : 15 ก.พ. 2564 20:51:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ดแถลงนโยบายต่อ สภาฯ    อ่าน (000049)
วันที่ 11 ก.พ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.เอกภาพ พลซื่อ ได้เข้ารับตำแหน่งนายกอบจ.ร้อยเอ็ดอย่างเป็นทางการและแถลงนโยบายบริหาร 6 ด้าน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนคำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปล
 
  วันที่ : 12 ก.พ. 2564 19:47:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญตักบาตรก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่    อ่าน (000035)
เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564) ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางมาไหว้ศาลพระภูมิ พร้อมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล ณ อบจ.ร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ซึ่งคณะกรรมการการเลือกต
 
  วันที่ : 11 ก.พ. 2564 13:51:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเลือกประธานสภาฯ    อ่าน (000218)
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา13.30น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่ว
 
  วันที่ : 19 ม.ค. 2564 10:54:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ผลคะแนนการนับคะแนนเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภา อบจ.ร้อยเอ็ด (อย่างไม่เป็นทางการ)    อ่าน (001345)
ผลคะแนนการนับคะแนนเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภา อบจ.ร้อยเอ็ด (อย่างไม่เป็นทางการ)
 
  วันที่ : 22 ธ.ค. 2563 15:00:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ผลคะแนนการนับคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด อย่างไม่เป็นทางการ    อ่าน (002048)
ผลคะแนนการนับคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด อย่างไม่เป็นทางการ
 
  วันที่ : 21 ธ.ค. 2563 18:16:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กิจกรรม ?เดินรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิไปเลือกตั้ง    อ่าน (000165)
18 ธันวาคม 2563 ... องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม ?เดินรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด? ณ ลานสาเกตุนคร บึงพลาญชัย จ. ร้อยเอ็ด เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 
  วันที่ : 16 ธ.ค. 2563 14:11:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คนไทยรุ่นใหม่ร่วมพลังต่อต้านทุจริต !!! "ตาสัปปะรด"    อ่าน (000082)
คนไทยรุ่นใหม่ร่วมพลังต่อต้านทุจริต !!! แอปพลิเคชั่น "ตาสัปปะรด" แอพที่จะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต้านทุจริตการเลือกตั้ง เราสามารถแจ้งข่าวสาร / เบาะแสการทุจริต ผ่านแอพนี้ได้ทันที เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว ใน App Store และ Google Play
 
  วันที่ : 15 ธ.ค. 2563 13:56:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  "แอปพลิเคชัน Smart Vote"    อ่าน (000092)
นับถอยหลังอีกไม่กี่วัน เราก็จัเลือกตั้งกันแล้ววว !!!! วันนี้เรามีแอปพลิเคชันดี ๆ มาฝากกัน "แอปพลิเคชัน Smart Vote" เป็น App ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายใน App จะให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัวเลือกตั้งอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกต
 
  วันที่ : 15 ธ.ค. 2563 11:01:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คนไทยร่วมใจไปเลือกตั้ง อบจ    อ่าน (000148)
คนไทยร่วมใจไปเลือกตั้ง อบจ. วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 - 17.00 น. อย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ #เลือกตั้งอบจ #ประชาสัมพันธ์กกต #สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
  วันที่ : 14 ธ.ค. 2563 13:26:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    อ่าน (000895)
แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘ คลิกที่ดาวน์โหลดที่ไฟล์แนบ PDF
 
  วันที่ : 08 ธ.ค. 2563 13:58:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง    อ่าน (000310)
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ที่ ลิ้งhttps://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
 
  วันที่ : 25 พ.ย. 2563 09:11:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป