เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  อบจ.เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง    อ่าน (000001)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายทิวา มวยดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อม การรับสมัครสมา
 
  วันที่ : 31 ต.ค. 2563 12:13:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศ กกต.อบจ. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 ต.ค. 2563 16:22:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000005)  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 ต.ค. 2563 16:16:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งานสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ประจำปี 2563    อ่าน (000001)  
ประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ประจำปี 2563
 
  วันที่ : 30 ต.ค. 2563 14:59:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดการเลือกตั้ง นายก และสมาชิกสภา อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)  
กำหนดการเลือกตั้ง นายก และสมาชิกสภา อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 ต.ค. 2563 10:43:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดการเลือกตั้ง นายก อบจ. และสมาชิกสภาฯ อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)  
กำหนดการเลือกตั้ง นายก อบจ. และสมาชิกสภาฯ อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 ต.ค. 2563 10:22:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง    อ่าน (000025)
โครงการบูรณะผิวทางลาดยางถนน Asphaltic Concrete สายบ้านดอนแคน ? บ้านหนองคู ตำบลป่าสังข์ ? บ้านสวนมอญ ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 05 ต.ค. 2563 19:13:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัย พื้นที่อำเภออาจสามารถและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000059)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัย พื้นที่อำเภออาจสามารถและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทร
 
  วันที่ : 25 ก.ย. 2563 19:07:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.เป็นประธานในพิธีเปิดงานทอดเทียนรวม    อ่าน (000036)
วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ วัดพลับพลาชัย บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งทอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานทอดเทียนรวม โดยมีนายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเปิดงาน
 
  วันที่ : 24 ก.ย. 2563 18:48:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๓    อ่าน (000032)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่ว
 
  วันที่ : 24 ก.ย. 2563 18:44:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวให้ประชาชนใช้สัญจร    อ่าน (000085)
อบจ.ร้อยเอ็ด ติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวระหว่างบ้านโนนหาด ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด-บ้านโนนประทาย ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธรขนาดกว้าง 3 เมตรยาว12 เมตร ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจรบรรเทาความเดือดร้อน
 
  วันที่ : 30 ก.ค. 2563 15:27:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล    อ่าน (000084)
วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 07.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายวันชัย คงเ
 
  วันที่ : 30 ก.ค. 2563 15:24:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000077)
วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.45 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
 
  วันที่ : 30 ก.ค. 2563 15:22:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000094)
พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด ทางเข้าสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ
 
  วันที่ : 30 ก.ค. 2563 15:20:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายก อบจ.วางพานพุ่มและร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล    อ่าน (000080)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด วางพานพุ่มและร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นายคม กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด น
 
  วันที่ : 30 ก.ค. 2563 15:17:41 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป