เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  อบจ.ร่วมพิธีเวียนเทียนน้ำอภิเษก ณ วัดบึงพลานชัย ร้อยเอ็ด    อ่าน (000016)
วันที่ 9 เมษายน 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีเวียนเทียนน้ำอภิเษก ณ วัดบึงพลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 เม.ย. 2562 18:33:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โครงการกำจัดขยะอันตราย    อ่าน (000016)
โครงการกำจัดขยะอันตรายโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โซนเมืองร้อยเอ็ด ขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวม ได้แก่ หลอดไฟทุกชนิด แบตเตอรี่/ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ในวันที่ 19 มีค.62 สามารถรวบรวมขยะอันตรายชุมชนได้ 3 ตัน
 
  วันที่ : 20 มี.ค. 2562 13:38:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โครงการกำจัดขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
อบจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการกำจัดขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โซนกลาง ได้แก่ อ.ธวัชบุรี อ.เสลภูมิ อ.ทุ่งเขาหลวง ขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวม ได้แก่ หลอดไฟทุกชนิด แบตเตอรี่/ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ในวันที่ 14 มีค.62 สามารถรวบรวมขยะอันตรายชุมชนได้ 4 ตัน
 
  วันที่ : 18 มี.ค. 2562 11:34:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย    อ่าน (000014)
วันท้องถิ่นไทย นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหารข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 18 มี.ค. 2562 11:31:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โครงการกำจัดขยะอันตราย    อ่าน (000014)
โครงการกำจัดขยะอันตราย ดำเนินการโดยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวบรวมขยะอันตรายไปกำจัดให้ถูกหลักวิชาการต่อต่อไป
 
  วันที่ : 14 มี.ค. 2562 10:53:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จังหวัดร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าว การจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2562    อ่าน (000041)
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าว การจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 สร้างการรับรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ เสริมสร้างความรักความสามัคคี และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ที่ลานพระพุทธโคดมเกาะกลางบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็
 
  วันที่ : 25 ก.พ. 2562 13:05:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีบวงสรวงบรรจุดวงตาองค์พญาศรีอาริยเมตตาโยนาคราช พร้อมทั้งวัตถุมงคล 108    อ่าน (000041)
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด บวงสรวงบรรจุดวงตาองค์พญาศรีอาริยเมตตาโยนาคราช พร้อมทั้งวัตถุมงคล 108 บรรจุภายในเศียรองค์พญานาค และประกวดบายศรีองค์พญานาคราช ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ มณฑลพิธีเกาะกลางน้ำอ่างธวัชชัยต.มะอึ อ.ธวัชบุรี เพื่อเชื่อโยงกับการพัฒนาสถานที่
 
  วันที่ : 21 ม.ค. 2562 11:45:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์    อ่าน (000046)
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 ณ ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางจุรีพร สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน บริการตรวจสุขภาพเคลื่อ
 
  วันที่ : 17 ม.ค. 2562 09:08:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย    อ่าน (000047)
คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเชียน ของไทย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กว้างขวางตั้งแต่บัดนี้และตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562
 
  วันที่ : 11 ม.ค. 2562 10:38:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กิจกรรมแยกก่อนทิ้ง ลดขยะ ลดมลพิษ    อ่าน (000063)
วันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมแยกก่อนทิ้ง ลดขยะ ลดมลพิษ เพื่อรนรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะเพื่อลดมลพิษโดยยึดหลัก 3 ช. 1.ใช้น้อย 2.ใช้ซ้ำ 3.นำกลับมาใช้ใหม่ ณ บริเวณบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 10 ม.ค. 2562 11:46:41 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน อ.หนองฮี    อ่าน (000069)
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 ณ ต.หนองฮี อ.หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เอ
 
  วันที่ : 10 ม.ค. 2562 11:42:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้(TK Park)    อ่าน (000064)
เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้(TK Park) ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 08 ม.ค. 2562 14:55:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบอุปกรณ์ฟื้นฟูจัดท่าช่วยเหลือ ตามโครงการจัดบริการฟื้นฟูเด็กสมองพิการ    อ่าน (000058)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบอุปกรณ์ฟื้นฟูจัดท่าช่วยเหลือ ตามโครงการจัดบริการฟื้นฟูเด็กสมองพิการที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรายบุคคล วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
 
  วันที่ : 03 ม.ค. 2562 20:30:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ?มัธยมศึกษา 101 เกมส์? ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561    อ่าน (000071)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ?มัธยมศึกษา 101 เกมส์? ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ?มัธยมศึก
 
  วันที่ : 20 ธ.ค. 2561 20:08:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.พบประชาชน ต.ดงครั่งใหญ อ.เกษตรวิสัย    อ่าน (000065)
อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 ณ โรงเรียนบ้านแจ่มอารมณ์ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นางจุรีพร สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดเคลื่อนที่พบประชาชน โดยมีนางจิตรา คงเพชร ประธานสภาอง
 
  วันที่ : 19 ธ.ค. 2561 17:55:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป