เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี2563    อ่าน (000009)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายทิวา มวยดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมรณรงค์กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี2563 ณ บริเวณบึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 02 ก.ค. 2563 10:15:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.มอบรถเข็นสามล้อโยกกลางคนพิการ ตำบลดูกอึ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000026)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถเข็นสามล้อโยกกลางคนพิการ ตำบลดูกอึ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายคม กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ชาระมาตย์ ที่ปรึกษานายกอง
 
  วันที่ : 24 มิ.ย. 2563 15:18:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ    อ่าน (000019)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
 
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2563 15:41:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น20 อำเภอ    อ่าน (000024)
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 3 ? 19 มีนาคม 2563 จำนวน 20 อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2563 15:38:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การดำเนินการตามโครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563    อ่าน (000094)
การดำเนินการตามโครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2563 09:40:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 อ.จตุรพักตรพิมาน    อ่าน (000039)
วันนี้ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายคำสี สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตจตุรพักตรพิมาน มอบถุงยังช
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2563 09:30:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19    อ่าน (000059)
วันนี้ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวดารณี ศรีดารา นายวันชนะ สุจารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตหนองพอก มอบถุงยั
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2563 09:28:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กองสาธารณสุข อบจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน ประจำปี 2563 โซนใต้    อ่าน (000048)
15 พ.ค. 2563 กองสาธารณสุข อบจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน ประจำปี 2563 โซนใต้ ประกอบด้วย 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เกษตรวิสัย อ.ปทุมรัตต์ อ.โพนทราย อ.เมืองสรวง อ.พนมไพร อ.สุวรรณภูมิ และอ.หนองฮี เพื่อดำเนินการขนถ่ายขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ทต.เมืองสรวง รวบรวมปริมาณขยะอั
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2563 09:25:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ร้อยเอ็ดได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ร.ร.โพธิ์ทองพิทยาค    อ่าน (000048)
กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ร้อยเอ็ดได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ร.ร.โพธิ์ทองพิทยาคม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โรงเรียนในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ตามนโยบายของ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 14 พ.ค. 2563 10:00:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  วันฉัตรมงคล ประจำปี 2563    อ่าน (000038)
เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในวันดังกล่าว
 
  วันที่ : 14 พ.ค. 2563 09:57:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.มอบหน้ากากผ้าและเจลเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 เขตอำเภอโพนทราย    อ่าน (000069)
วันนี้ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายทิวา มวยดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประไ
 
  วันที่ : 25 เม.ย. 2563 09:14:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.มอบหน้ากากผ้า เจลฆ่าเชื้อ เขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด    อ่าน (000051)
วันนี้ 23 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับนายสัมฤทธิ์ ตันโตพฤกษ์ นายกอ
 
  วันที่ : 24 เม.ย. 2563 14:01:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ. มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในการจัดสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure) เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 1,200,000 บาท    อ่าน (000052)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในการจัดสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure) เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 1,200,000 บาท วันนี้ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรรศยุ ไ
 
  วันที่ : 21 เม.ย. 2563 14:49:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.มอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้าเขตอ.จตุรพักตรพิมาน    อ่าน (000057)
วันนี้ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับนายประประชัน พลศรีราช นายกเท
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2563 22:52:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.มอบหน้ากากผ้า อ.เมยวดี แลพ อ.เสลภูมิ    อ่าน (000057)
วันนี้ 16 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ เทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหน้ากากผ้าให้กับนายประมวล หาญพละ นายกเทศมนตรี ตำบลชุมพร นำเจ้าหน้าที
 
  วันที่ : 16 เม.ย. 2563 19:54:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป