เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงลานอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    อ่าน (000000)  
เยยแพร่สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงลานอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  วันที่ : 23 ม.ค. 2563 10:50:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการติตตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 655 ชุด    อ่าน (000001)  
เผยแพร่ราคากลางโครงการติตตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 655 ชุด
 
  วันที่ : 23 ม.ค. 2563 10:13:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงลานอเนกประสงค์    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงลานอเนกประสงค์
 
  วันที่ : 22 ม.ค. 2563 15:26:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านหนองกู่ - บ้านเปลือยน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านหนองกู่ - บ้านเปลือยน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 ม.ค. 2563 09:23:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านหนองกู่- บ้านเปลือยน้อย ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านหนองกู่- บ้านเปลือยน้อย ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 21 ม.ค. 2563 15:55:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000000)  
ประกาศเผยแพร่ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 21 ม.ค. 2563 13:47:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง - บ้านโนนสวาสดิ์ ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000002)
เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง - บ้านโนนสวาสดิ์ ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 14 ม.ค. 2563 09:24:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน    อ่าน (000002)
เผยแพร่ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
 
  วันที่ : 13 ม.ค. 2563 11:22:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายบ้านนาแซง ? บ้านไค่นุน ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ - เขตตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (ช่วงบ้านนาแซง ? บ้านบุ่งเบ้า)    อ่าน (000003)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายบ้านนาแซง ? บ้านไค่นุน ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ - เขตตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (ช่วงบ้านนาแซง ? บ้านบุ่งเบ้า)
 
  วันที่ : 10 ม.ค. 2563 10:57:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง - บ้านหนองหินน้อย ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง - บ้านหนองหินน้อย ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 10 ม.ค. 2563 10:56:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดงมัน ตำบลกุดน้ำใส ? บ้าน หนองแคน ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดงมัน ตำบลกุดน้ำใส ? บ้าน หนองแคน ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 10 ม.ค. 2563 10:55:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาเผยแพร่สัญญารจ้างยามรักษาการณ์ อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000004)
เผยแพร่สัญญาเผยแพร่สัญญารจ้างยามรักษาการณ์ อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 10 ม.ค. 2563 10:54:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญารจ้างทำความสะอาด อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
เผยแพร่สัญญารจ้างทำความสะอาด อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 10 ม.ค. 2563 10:54:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว เนทูรัล ลับเบอร์ โมดิฟายด์ แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านบ้านดอนแคน -บ้านหนองคู ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000004)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว เนทูรัล ลับเบอร์ โมดิฟายด์ แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านบ้านดอนแคน -บ้านหนองคู ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 ม.ค. 2563 14:39:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดงแดง ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดรา    อ่าน (000006)
เผยแพร่สัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดงแดง ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดรา
 
  วันที่ : 08 ม.ค. 2563 12:14:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป