เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนลาดยาง    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนลาดยาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ธ.ค. 2562 13:44:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1098 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์ทอง-บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1098 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์ทอง-บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 03 ธ.ค. 2562 14:04:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.2007 สามแยกคอยนาง - บ้านคอกควาย ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
เผยแพร่สัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.2007 สามแยกคอยนาง - บ้านคอกควาย ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 03 ธ.ค. 2562 10:28:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านหนองกู่ - บ้านเปลือยน้อย ต.หนองไผ่ อ.ธวัชุรี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000005)  
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านหนองกู่ - บ้านเปลือยน้อย ต.หนองไผ่ อ.ธวัชุรี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 02 ธ.ค. 2562 10:09:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านยางคำ ตำบลยางคำ - บ้านหนองสรวง ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านยางคำ ตำบลยางคำ - บ้านหนองสรวง ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
 
  วันที่ : 28 พ.ย. 2562 09:07:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง - ทางหลวงชนบท รอ.๓๐๓๙ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง - ทางหลวงชนบท รอ.๓๐๓๙ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิ
 
  วันที่ : 27 พ.ย. 2562 21:31:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดงมันตำบลกุดน้ำใส - บ้านหนองแคน ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000007)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดงมันตำบลกุดน้ำใส - บ้านหนองแคน ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอ
 
  วันที่ : 26 พ.ย. 2562 12:27:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัดสุซ่อมบำรุงผิวทางลาดยางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัดสุซ่อมบำรุงผิวทางลาดยางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 25 พ.ย. 2562 13:18:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1098 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์ทอง-บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (พร้อมก่อสร้างท่อเหลี    อ่าน (000006)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1098 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์ทอง-บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
 
  วันที่ : 21 พ.ย. 2562 14:59:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1098 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์ทอง-บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค    อ่าน (000007)
เผยแพร่ราคากลางโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1098 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์ทอง-บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 21 พ.ย. 2562 14:58:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านฉวะ หมู่ที่ 5 ต.หนองพอก -บ้านหนองแสง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000008)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านฉวะ หมู่ที่ 5 ต.หนองพอก -บ้านหนองแสง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 15 พ.ย. 2562 15:07:41 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก    อ่าน (000008)
เผยแพร่สัญญาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
 
  วันที่ : 13 พ.ย. 2562 15:49:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.2007 สามแยกคอยนาง - บ้านคอกควาย ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้ว    อ่าน (000007)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.2007 สามแยกคอยนาง - บ้านคอกควาย ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 พ.ย. 2562 15:37:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    อ่าน (000007)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำเนาถูกต้อง ศิริชัย สะอาด (นายศิริชัย สะอาด) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดย นายศิริชัย สะอาด ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
 
  วันที่ : 13 พ.ย. 2562 13:48:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000008)
เผยแพร่ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 13 พ.ย. 2562 11:06:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป