เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) ทางหลวง 215 - บ้านสีสุก ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
เผยแพร่ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) ทางหลวง 215 - บ้านสีสุก ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 25 ก.พ. 2564 15:41:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้อางถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) ทางหลวง 215 - บ้านสีสุก ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้อางถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) ทางหลวง 215 - บ้านสีสุก ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 25 ก.พ. 2564 15:34:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ร่างประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ) ทางหลวงท้องถิ่น รอ ถ.195-02 บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 8 ตำบลหัวช้าง - บ้านน้ำคำน้อย หมู่ 9 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีปร    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ร่างประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ) ทางหลวงท้องถิ่น รอ ถ.195-02 บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 8 ตำบลหัวช้าง - บ้านน้ำคำน้อย หมู่ 9 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 24 ก.พ. 2564 16:33:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง -บ้านโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง -บ้านโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 ก.พ. 2564 15:07:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง -บ้านโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
เผยแพร่ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง -บ้านโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 ก.พ. 2564 15:00:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง -บ้านโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง -บ้านโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 ก.พ. 2564 14:59:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศร่างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย-บ้านท่าสีดา ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000003)  
ประกาศร่างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย-บ้านท่าสีดา ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 23 ก.พ. 2564 13:49:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย-บ้านท่าสีดา ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
เผยแพร่ราคากลางตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย-บ้านท่าสีดา ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 ก.พ. 2564 13:48:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลาง (บก 01) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ - บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวหัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
เผยแพร่ราคากลาง (บก 01) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ - บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวหัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 ก.พ. 2564 12:45:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling) บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ - บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวหหัดร้อย    อ่าน (000002)  
เผยแพร่เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling) บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ - บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวหวัดร้อย
 
  วันที่ : 22 ก.พ. 2564 12:41:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจวสามารถ - บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจวสามารถ - บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 ก.พ. 2564 12:36:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสำราญ - บ้านดู่โป้ - บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน - ทางหลวง 2392 อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000002)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสำราญ - บ้านดู่โป้ - บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน - ทางหลวง 2392 อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 22 ก.พ. 2564 11:33:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1014 บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลวารีสวัสดิ์-บ้านนาชม ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000006)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1014 บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลวารีสวัสดิ์-บ้านนาชม ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 19 ก.พ. 2564 17:29:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบแปลน    อ่าน (000002)  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านชูชาติ ตำบลอาจสามารถ - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 19 ก.พ. 2564 16:31:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ขอบเขตงาน    อ่าน (000002)  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านชูชาติ ตำบลอาจสามารถ - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 19 ก.พ. 2564 16:31:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป