เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1043 บ้านวังม่วย ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง-บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร    อ่าน (000001)  
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1043 บ้านวังม่วย ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง-บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2562 14:30:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1043 บ้านวังม่วย ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง-บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1043 บ้านวังม่วย ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง-บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2562 14:28:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดงสว่าง ตำบลเกาะแก้ว - บ้านนากระตึบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดงสว่าง ตำบลเกาะแก้ว - บ้านนากระตึบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2562 14:10:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดงสว่าง ตำบลเกาะแก้ว - บ้านนากระตึบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดงสว่าง ตำบลเกาะแก้ว - บ้านนากระตึบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2562 14:09:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ใบสั่งจ้างโครงการจัดสถารที่เตรียมการรับเสด็จ ฯ สำหรับจอดรถยนต์พระที่นั่ง และรถยนต์พระที่นั่งสำรอง จำนวน ๒ หลัง และจัดหาเต็นท์ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 38 หลัง สำหรับประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ใบสั่งจ้างโครงการจัดสถารที่เตรียมการรับเสด็จ ฯ สำหรับจอดรถยนต์พระที่นั่ง และรถยนต์พระที่นั่งสำรอง จำนวน ๒ หลัง และจัดหาเต็นท์ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 38 หลัง สำหรับประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2562 14:01:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๒ บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๒ บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2562 13:59:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จ สำหรับจอดรถยนต์พระที่นั่ง และรถยนต์พระที่นั่งสำรอง จำนวน ๒ หลัง และสำหรับประชนที่เฝ้ารับเสด็จฯ จำนวน ๓๘ หลัง    อ่าน (000000)  
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จ สำหรับจอดรถยนต์พระที่นั่ง และรถยนต์พระที่นั่งสำรอง จำนวน ๒ หลัง และสำหรับประชนที่เฝ้ารับเสด็จฯ จำนวน ๓๘ หลัง ในวัีนอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2562 13:57:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่แบบแปลนโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๒ บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๒ บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2562 13:57:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายละเอียดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)    อ่าน (000000)  
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๒ บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2562 13:56:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๒ บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๒ บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2562 13:55:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)    อ่าน (000000)  
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๒ บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2562 13:54:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (บก.๐๑) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๒ บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2562 13:52:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ จำนวน 1 คัน    อ่าน (000002)  
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ จำนวน 1 คัน
 
  วันที่ : 22 ส.ค. 2562 11:56:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกล่าม - บ้านเมืองหงษ์ ต.เมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกล่าม - บ้านเมืองหงษ์ ต.เมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 ส.ค. 2562 09:05:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกล่าม - บ้านเมืองหงษ์ ต.เมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกล่าม - บ้านเมืองหงษ์ ต.เมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 ส.ค. 2562 08:56:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป