เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่สัญญาก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง - บ้านสามขา ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-    อ่าน (000000)  
เผยแพร่สัญญาก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง - บ้านสามขา ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 
  วันที่ : 02 เม.ย. 2563 11:29:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ. 1034 บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน - บ้านตาเณร ตำบลจำปาขัน อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ. 1034 บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน - บ้านตาเณร ตำบลจำปาขัน อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 02 เม.ย. 2563 11:24:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองโค้ง ตำบลเมืองทุ่ง - บ้านหนองหูลิง ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองโค้ง ตำบลเมืองทุ่ง - บ้านหนองหูลิง ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 01 เม.ย. 2563 08:01:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร เนทูรัล ลับเบอร์ โมดิฟายด์ แอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1050 บ้านคำแดง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร -บ้านหนองแห้ว ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร เนทูรัล ลับเบอร์ โมดิฟายด์ แอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1050 บ้านคำแดง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร -บ้านหนองแห้ว ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 31 มี.ค. 2563 15:45:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่หมอตา ม.11 ตำบลดอกไม้-บ้านเหม้า ม.7 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000001)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่หมอตา ม.11 ตำบลดอกไม้-บ้านเหม้า ม.7 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 31 มี.ค. 2563 13:00:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (สำนักปลัด)    อ่าน (000003)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (สำนักปลัด)
 
  วันที่ : 31 มี.ค. 2563 10:21:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1004 บ้านหัวช้าง ต.หัวช้าง - บ้านลิ้นฟ้า ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
เผยแพร่สัญญาจ้างบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1004 บ้านหัวช้าง ต.หัวช้าง - บ้านลิ้นฟ้า ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 31 มี.ค. 2563 09:56:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1056 บ้านเขวาทุ่ง ตำบลสระบัว-บ้านแสนสี ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1056 บ้านเขวาทุ่ง ตำบลสระบัว-บ้านแสนสี ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 มี.ค. 2563 16:02:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1046 บ้านธาตุจอมศรี ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด-บ้านด่านแต้ จังหวัดกาฬสินธุ์    อ่าน (000000)  
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1046 บ้านธาตุจอมศรี ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด-บ้านด่านแต้ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
  วันที่ : 30 มี.ค. 2563 12:37:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 5 ต.ชุมพร อ.เมยวดี - บ้านหนองบัว ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 5 ต.ชุมพร อ.เมยวดี - บ้านหนองบัว ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 มี.ค. 2563 12:09:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง - บ้านโนนค้อ ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง - บ้านโนนค้อ ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
 
  วันที่ : 30 มี.ค. 2563 10:38:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
 
  วันที่ : 30 มี.ค. 2563 10:07:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเมืองแก้ว ตำบลหนองหิน - บ้านบัวเงิน ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเมืองแก้ว ตำบลหนองหิน - บ้านบัวเงิน ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
 
  วันที่ : 27 มี.ค. 2563 16:22:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000003)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 27 มี.ค. 2563 16:12:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน    อ่าน (000001)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
 
  วันที่ : 27 มี.ค. 2563 15:52:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป