เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ๋อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 2009 บ้านหว่านไฟ ต.บ้านดู่ - บ้านหนองเรือ ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ๋อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 2009 บ้านหว่านไฟ ต.บ้านดู่ - บ้านหนองเรือ ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 พ.ค. 2561 15:50:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 2009 บ้านหว่านไฟ ต.บ้านดู่ -บ้านหนองเรือ ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 2009 บ้านหว่านไฟ ต.บ้านดู่ -บ้านหนองเรือ ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 พ.ค. 2561 15:48:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ปรเะกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in PLace Recycling) สาย อบจ รอ เลขที่ 1062 บ้านงิ้ว -บ้านดอนหวาย ต.โนนชะัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ปรเะกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in PLace Recycling) สาย อบจ รอ เลขที่ 1062 บ้านงิ้ว -บ้านดอนหวาย ต.โนนชะัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 พ.ค. 2561 15:46:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recyccling) สาย อบจ รอ เลขที่ 1062 บ้านงิ้ว -บ้านดอนหวาย ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recyccling) สาย อบจ รอ เลขที่ 1062 บ้านงิ้ว -บ้านดอนหวาย ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 พ.ค. 2561 15:43:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนดวน ต.ศรีสว่าง -บ้านปลาคูณ ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนดวน ต.ศรีสว่าง -บ้านปลาคูณ ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 พ.ค. 2561 15:41:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนดวน ต.ศรีสว่าง -บ้านปลาคูณ ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนดวน ต.ศรีสว่าง -บ้านปลาคูณ ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 พ.ค. 2561 15:38:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
ผยแพร่สัญญาจ้างประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 พ.ค. 2561 15:35:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete    อ่าน (000003)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ.1048 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ? อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงบ้านชาด ตำบลนานวล ? บ้านกลาง ตำบลค้อใหญ่) งบประมาณ 4,000,000 บ
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2561 15:01:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.4-5)    อ่าน (000003)  
แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.4-5) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ.1048 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ? อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงบ้านชาด ตำบลนานวล ? บ้านกลาง ตำบลค้อใหญ่)
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2561 14:59:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับกาารจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง    อ่าน (000003)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับกาารจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ.1048 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ? อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงบ้านชาด ตำบลนานวล ? บ้านกลาง ตำบลค้อใหญ่)
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2561 14:58:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอ ม.7 ตำบลหัวช้าง-บ้านข่าน้อย ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอ ม.7 ตำบลหัวช้าง-บ้านข่าน้อย ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2561 10:57:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอ ม.7 ตำบลหัวช้าง-บ้านข่าน้อย ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอ ม.7 ตำบลหัวช้าง-บ้านข่าน้อย ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2561 10:54:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโค้ง ม.3 ตำบลเมืองทุ่ง-บ้านหนองหูลิง ม.5 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโค้ง ม.3 ตำบลเมืองทุ่ง-บ้านหนองหูลิง ม.5 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2561 10:51:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโค้ง ม.3 ตำบลเมืองทุ่ง-บ้านหนองหูลิง ม.5 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโค้ง ม.3 ตำบลเมืองทุ่ง-บ้านหนองหูลิง ม.5 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2561 10:50:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางและรายละเอียดวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2561    อ่าน (000003)  
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาวัสดุเครื่องกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รร.กีฬาฯ)
 
  วันที่ : 21 พ.ค. 2561 10:18:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป