เรื่อง ::สัญญาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านชัยคาม-บ้านท่าเยี่ยม ตำบลนิเวศน์-ทางหลวง ๒๓ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด, สัญญาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม่อ่างเก็บนำ้บ่อพันขัน บ้านหญ็าหน่อง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ - เขตตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองอี จังหวัดร้อยเอ็ด

 
ดูทั้งหมด  
  รายละเอียด : 01 พ.ย. 2565 10:55:47
             สัญญาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านชัยคาม-บ้านท่าเยี่ยม ตำบลนิเวศน์-ทางหลวง ๒๓ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด, สัญญาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม่อ่างเก็บนำ้บ่อพันขัน บ้านหญ็าหน่อง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ - เขตตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองอี จังหวัดร้อยเอ็ด
   
  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : saraban@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป