เรื่อง ::โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ดูทั้งหมด  
  รายละเอียด : 23 พ.ย. 2565 10:51:51
             วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง"แนวทางในการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาผลงาน และการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance Agreement: PA" โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม
   
  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : saraban@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป