เรื่อง ::งานสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าวและพิธีบวงสรวงแม่โพสพ

ดูทั้งหมด  
  รายละเอียด : 24 พ.ย. 2565 09:55:12
             วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา10:00 น. นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอธวัชบุรี นายคำสี สืบเมืองซ้าย และนายสุนทร วงศ์ศรีมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าวและพิธีบวงสรวงแม่โพสพ ณ ทุ่งนาเกษตรอินทรีย์ วัดราชวารี บ้านโคกล่าม ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน
   
  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : saraban@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป