เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : นายก อบจ. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัย พื้นที่อำเภออาจสามารถและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 • pic_news/3827_images_25_09_2020_19_07_51FB_IMG_1601035541433.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3827_images_25_09_2020_19_07_51FB_IMG_1601035537682.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3827_images_25_09_2020_19_07_51FB_IMG_1601035528927.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3827_images_25_09_2020_19_07_51FB_IMG_1601035521884.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3827_images_25_09_2020_19_07_51FB_IMG_1601035516707.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3827_images_25_09_2020_19_07_51FB_IMG_1601035501542.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3827_images_25_09_2020_19_07_52FB_IMG_1601035473853.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3827_images_25_09_2020_19_07_52FB_IMG_1601035467296.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3827_images_25_09_2020_19_07_52FB_IMG_1601035484954.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 25 ก.ย. 2563 19:07:01    อ่าน (000099)
             นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัย พื้นที่อำเภออาจสามารถและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทรรศยุ ไชยรัตน์ กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ชาระมาตย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พื้นที่ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 194 ชุด โดยมีนายอรุณ ชัฎพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภออาจสามารถ ร่วมมอบถุงยังชีพ เวลา 13.00 น. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่วัดบ้านขี้เหล็ก ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 85 ชุด โดยมีนายณัฎฐ์วัฒน์ จีนภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมอบถุงยังชีพ
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป