เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสา?ทำความดีด้วยหัวใจ?เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
 • pic_news/3159_images_14_10_2019_23_00_24FB_IMG_1571068611854.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3159_images_14_10_2019_23_00_25FB_IMG_1571068595025.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3159_images_14_10_2019_23_00_25FB_IMG_1571068586249.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3159_images_14_10_2019_23_00_25FB_IMG_1571068584219.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 14 ต.ค. 2562 22:59:59    อ่าน (000062)
             จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสา?ทำความดีด้วยหัวใจ?เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่13 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานนำจิตอาสา ?เราทำความดีด้วยหัวใจ? นำจิตอาสาลอกผักตบและวัชพืชเพื่อทำความสะอาดแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อใช้อุปโภคบริโภคที่หนองน้ำสาธารณะ หนองขมิ้น บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลเทิดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีโดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง นายทวี จงประเสริฐ นายดำรงค์ สิริวิชยอิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และจิตอาสาประชาชนชาวตำบลเทิดไทย พร้อมใจกันใส่ชุดเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ?ทำความดีด้วยหัวใจ? บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำรถแมคโฮ จำนวน 1 คัน ร่วมลอกผักตบและวัชพืชในครั้งนี้ หนองน้ำสาธารณะ หนองขมิ้น เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ มีพื้นที่ 241 ไร่ เป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภค ตลอดจนพืชผักสวนครัว ของชาวตำบลเทิดไทย 6 หมู่บ้าน มีบ้านเทิดไทย บ้านขมิ้น บ้านยางใต้ บ้านยางบ่อ บ้านหนาด กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ การลอดผักตบและกำจัดวัชพืชครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล ในการขุดและขนย้ายออกจากพื้นที่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมจิตรอาสา จากจังหวัด และในพื้นที่จำนวนมาก
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป