เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โครงการ อบจ.พบประชาชน ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร
 
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_41_4995676.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_41_49108248.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_41_4995680.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_41_49208730.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_41_49344270.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_41_50S__106143776.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_41_50S__106299397.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_41_50S__106299401.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_41_50S__106299406.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_41_50S__106299407.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_42_19851395.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_42_20851396.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_42_20851388.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_42_20851385.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_42_20208733.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3178_images_30_10_2019_09_42_20208732.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 30 ต.ค. 2562 09:41:11    อ่าน (000111)
             วันที่ 29 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.พบประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข อ.พนมไพร นำโดย นายคม กนกนภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ โดยมีกิจกรรมมากมายเพื่อให้ห้บริการพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน เช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพ เอ็กเรย์ อัลตร้าซาวด์โดยกองสาธารณสุข กิจกรรมบริการตัดผมฟรีโดยช่างผู้ชำนาญจากร้านเดอะมูส บาร์เบอร์ กิจกรรมให้ความรู้และปรึกษาทางด้านกฏหมายโดยฝ่ายนิการและการพาณิชย์ กิจกรรมจำหน่ายสินค้าโอท็อปราคาถูกโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และกิจกรรมนันทนาการจากกองการศึกษาฯ และกองช่างได้นำเครื่องจักรปรับเกรดถนนในเขตพื้นที่ตำบลแสนสุข ในโครงการนี้อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด TK-Park Roi-ET นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ พร้อมสื่อการเรียนรู้ TK AR ,สื่อการเรียนรู้ MERGE CUBE ,หนังสือ AR BOOK,เป็นต้น ออกให้บริการ ร่วมกับโครงการ อบจ. พบประชาชน พร้อมนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปบริจาค อบต.แสนสุข มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป