เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กิจกรรมตรวจสุขภาพโดยกองสาธารณสุข
 
 • pic_news/3179_images_31_10_2019_09_25_40851934.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3179_images_31_10_2019_09_25_40851938.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3179_images_31_10_2019_09_25_40851940.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3179_images_31_10_2019_09_25_40851942.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3179_images_31_10_2019_09_25_40851947.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3179_images_31_10_2019_09_25_40851920.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3179_images_31_10_2019_09_25_41851932.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3179_images_31_10_2019_09_25_41851933.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 31 ต.ค. 2562 09:25:11    อ่าน (000106)
             กิจกรรมตรวจสุขภาพโดยกองสาธารณสุข ณ อบต.แสนสุข อ.พนมไพร
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป