เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร เนทูรัล ลับเบอร์โมดิฟายด์ แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สายบ้านบัวหลวง ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง- ทางหลวงชนบท รอ 3039 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อ
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 08 พ.ย. 2562 09:42:05    อ่าน (000046)
             เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร เนทูรัล ลับเบอร์โมดิฟายด์ แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สายบ้านบัวหลวง ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง- ทางหลวงชนบท รอ 3039 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป