เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
 
 • pic_news/3221_images_06_12_2019_09_30_13กิจกรรม5ธ.ค.62_191206_0008.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3221_images_06_12_2019_09_30_13กิจกรรม5ธ.ค.62_191206_0004.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3221_images_06_12_2019_09_30_13กิจกรรม5ธ.ค.62_191206_0014.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3221_images_06_12_2019_09_30_14กิจกรรม5ธ.ค.62_191206_0015.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/3221_images_06_12_2019_09_30_14กิจกรรม5ธ.ค.62_191206_0004.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 06 ธ.ค. 2562 09:29:54    อ่าน (000124)
             กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 กิจกรรมทำความสะอาดเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป