เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : คนไทยร่วมใจไปเลือกตั้ง อบจ
 
  • pic_news/4184_images_14_12_2020_13_26_38FB_IMG_1607927094503.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 14 ธ.ค. 2563 13:26:29    อ่าน (000154)
             คนไทยร่วมใจไปเลือกตั้ง อบจ. วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 - 17.00 น. อย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ #เลือกตั้งอบจ #ประชาสัมพันธ์กกต #สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป