เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ผลคะแนนการนับคะแนนเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภา อบจ.ร้อยเอ็ด (อย่างไม่เป็นทางการ)
 
 • pic_news/4193_images_22_12_2020_15_01_34131448653_3646639448705316_7880940277541817809_o.png

  Orange Fish
 • pic_news/4193_images_22_12_2020_15_01_34131471850_3646639475371980_4291448263277539367_o.png

  Orange Fish
 • pic_news/4193_images_22_12_2020_15_01_34131822870_3646639358705325_696857263321573452_o.png

  Orange Fish
 • pic_news/4193_images_22_12_2020_15_01_34131893896_3646639552038639_4669962781847204817_o.png

  Orange Fish
 • pic_news/4193_images_22_12_2020_15_01_34131894080_3646639362038658_672957424050826337_o.png

  Orange Fish
 • pic_news/4193_images_22_12_2020_15_01_35131901695_3646639555371972_8788168191506841210_o.png

  Orange Fish
 • pic_news/4193_images_22_12_2020_15_01_35131919679_3646639365371991_4087313951460184975_o.png

  Orange Fish
 • pic_news/4193_images_22_12_2020_15_01_35131930089_3646639458705315_8183238729752738370_o.png

  Orange Fish
 • pic_news/4193_images_22_12_2020_15_01_35131978151_3646639352038659_1799299234721445032_o.png

  Orange Fish
 • pic_news/4193_images_22_12_2020_15_01_35132003480_3646639612038633_840068420472420078_o.png

  Orange Fish
 • pic_news/4193_images_22_12_2020_15_01_43132146589_3646639538705307_8532119454691402618_o.png

  Orange Fish
 • pic_news/4193_images_22_12_2020_15_01_43132421778_3646639215372006_2812290629630939180_o.png

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 22 ธ.ค. 2563 15:00:50    อ่าน (001347)
             ผลคะแนนการนับคะแนนเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภา อบจ.ร้อยเอ็ด (อย่างไม่เป็นทางการ)
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป