ช่องทางในการติดต่อ

Phone: 043 511 055

Fax: 043 511 110

Email: saraban@pao-roiet.go.th

ที่อยู่: องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
45000