:: Hotnews

กรอกข้อมูลที่ต้องการ ค้นหา
Card image cap

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ย้ายดำรงตำแหน่ง)


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยก

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอน(สายงานบริหารสถานศึกษา)


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอน


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ดูรายละเอียด
Card image cap

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคล

ดูรายละเอียด
Card image cap

รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา


รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา

ดูรายละเอียด