:: แผนการจัดหาพัสดุ

Card image cap

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566

ดูรายละเอียด
Card image cap

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลาง ประจำไตรมาสที่ 3


ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลาง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

ดูรายละเอียด
Card image cap

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2566


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2566

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 250/2566)


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 250/2566)

ดูรายละเอียด
Card image cap

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 217/2566)


การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 217/2566)

ดูรายละเอียด
Card image cap

การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับที่ 216/2566)


การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับที่ 216/2566)

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียด
Card image cap

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 160/2566


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 160/2566

ดูรายละเอียด
Card image cap

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565(ฉบับ71/66)


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565(ฉบับ71/66)

ดูรายละเอียด
Card image cap

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2566


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2566

ดูรายละเอียด
Card image cap

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ฉบับที่ 8)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ฉบับที่ 8)

ดูรายละเอียด
Card image cap

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูรายละเอียด
Card image cap

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ฉบับที่ 89/2566)


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ฉบับที่ 89/2566)

ดูรายละเอียด
Card image cap

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ฉบับที่ 7)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ฉบับที่ 7)

ดูรายละเอียด
Card image cap

การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 สขร.1


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 สขร.1

ดูรายละเอียด
1 2 3 4 5 Next
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : SARABAN@PAO-ROIET.GO.TH
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป