ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling สายทางบ้านหนองเต่า ต.หนองไผ่-ทางหลวงหมายเลข 2043 อ.ธวัชบุรี

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling สายทางบ้านหนองเต่า ต.หนองไผ่-ทางหลวงหมายเลข 2043 อ.ธวัชบุรี

วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

View 000923