ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านหนองเต่า ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวงหมายเลข 2043 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านหนองเต่า ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวงหมายเลข 2043 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

View 000921