ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซื้อรถซ่อมบำรุงถนนพื้นผิวถนนลาดยางแบบสำเร็จรูป ขนาดความจุ ๔ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซื้อรถซ่อมบำรุงถนนพื้นผิวถนนลาดยางแบบสำเร็จรูป ขนาดความจุ ๔ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

View 000803