ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ แบบเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ แบบเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

View 000807