ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ แบบอเนกปะสงค์

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ แบบอเนกปะสงค์

วันที่ 01 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

View 000765