ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal โดยวิธี ( Pavement in place Recycling) สายบ้านหนองผง ตำบลอีง่อง - ทางหลวงหมายเลข 2392 อำภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal โดยวิธี ( Pavement in place Recycling) สายบ้านหนองผง ตำบลอีง่อง - ทางหลวงหมายเลข 2392 อำภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

View 000901