ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape Seal โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านหนองอีดำ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape Seal โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านหนองอีดำ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

View 000870