ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการเช่ารถยนต์ดัดแปลงเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 40 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เช่ารถยนต์ดัดแปลงเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 40 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 06 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

View 000782