ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประะมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี pavement in place Recycling) จำนวน 2 โครงการ

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประะมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี pavement in place Recycling) จำนวน 2 โครงการ

วันที่ 05 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

View 000774