กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์(รถสามล้อโยก)ให้ผู้พิการอำเภอจังหาร

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกผู้พิการอำเภอจังหาร โดยมีนายอาคม เฉลิมแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจังหาร นางสิรินาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประพันธ์ ศรีชะตา นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร ร่วมมอบสามล้อโยก จำนวน5คัน ในครั้งนี้ โดยมอบให้ 1.นายสวัสดิ์ ไชยเดือน บ้านท่าลาด หมู่ 9 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร 2.นางสาวลิ พงษ์คำผาย บ้านโคกล่าม หมู่ 18 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร 3.นางบุญชู หาญอาษา บ้านโคกล่าม หมู่ 18 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร 4.นางทัน โมฆรัตน์ บ้านโคกล่าม หมู่ 18 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร 5.นางคำศรี พิมพ์ทันท์ บ้านโต้น หมู่ 6 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร

วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

View 000969